diumenge, 15 de novembre de 2009

La indústria de la recercaInteressant avui l'entrevista a Andreu Mas-Colell, a l'AVUI de diumenge. Actualment Secretari General de l'European Research Council (ERC), fou possiblement el conseller que donà un impuls més destacat a la política de recerca de la Generalitat de Catalunya.
En el marc del canvi de governança de les institucions que desenvolupen polítiques de suport a la recerca a Catalunya penso que hi ha 3 elements de l'entrevista que són especialment destacables:
1. Ja estem en primera divisió de la recerca europea. Potser ara cal buscar 'posicions de UEFA' però cal sobretot ser-ne conscients del potencial actual.
2. L'atracció i retenció de talent com una aposta de país i que, per altra banda, no pot anar deslligat de la política d'atracció empresarial si volem avançar cap a l'economia del coneixement.
3. 'La recerca també és indústria' i, per tant, sotmesa a una avaluació de quins són els seus resultats. En destaca els 'papers' i la capacitat de generar noves iniciatives empresarials. Potser li podríem afegir l'objectiu de valoritzar aquesta recerca.
4. 'Hem de ser més selectius que abans'. La necessitat, doncs, de focalitzar els recursos en aquells reptes on presentem importants avantatges competitius i garanteixen resultats de major impacte. Una estratègia que, com no podria ser d'altre manera, també exigeix el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).

1 comentaris:

fonamental ha dit...

La recerca també és industria, cert. La recerca també és industria a Catalunya, a dia d'avui no ho crec. I no per la manca de potencial per tal que esdevingui així, sinó pel context en que ens trobem. Les empreses duen a terme poca recerca, la qual se concentra principalment en organismes d'àmbit públics normalment vinculats al món acadèmic. Així doncs la visió que els mateixos científics tenen de la recerca, i part de la societat, és una visió més aviat romàntica i de la ciència per la ciència com es diu a vegades, que no pas de la recerca com a motor de canvi econòmic. Per tal de que les bones intencions reflectides en aquesta entrevista per Andreu Mas-Colell esdevinguin una realitat caldrà desplegar el PNRI adequadament (que també està carregat de bones intencions) i dur a terme una tasca de pedagogia per tal que els mateixos investigadors creguin en aquesta visió de la ciència basada en estàndards de qualitat, talent i competitivitat propis del món empresarial (segons la concepció que es te aquí, no parlo a nivell mundial).