dissabte, 30 d’abril de 2016

L'energia per a un nou país

El passat divendres 29 d'abril la Fundació Josep Irla va presentar l'estudi elaborat per Sergio Ugarte i Monique Voogt "Un nou mercat energètic per a un nou país".  El tema de l'estudi no està escollit a l'atzar: el mercat energètic espanyol és un sector paradigmàtic en la mesura que il·lustra com un sector estratègic de la nostra economia es regula sense aparentment tenir en compte els interessos de la majoria de la població i de les nostres empreses. Poder construir un nou país no només ens dóna l'oportunitat de sortir d'un model que no ens agrada sinó que també ens planteja el repte polític de proposar-ne un de nou. I aquest informe ho fa, al meu entendre, d'una manera exemplar: construint la proposta sobre els  cinc principis que haurien de regir un model energètic ideal. Aquest plantejament - resumit a la taula 11 de la publicació - ens permet distanciar-nos d'una aproximació basada en els canvis marginals respecte el model actual i, a la vegada, intentar deslliurar-nos d'apriorismes poc fonamentats.


D'aquesta arquitectura argumental que serveix per ordenar les dades i conceptes que apareixen a l'informe, hi ha dos aspectes que em semblen particularment rellevants. El primer és el de garantir la llibertat d'elecció del consumidor. Una condició absolutament imprescindible - tot i que evidentment no suficient - per a garantir la qualitat d'una democràcia en un règim de lliure mercat és l'empoderament real del consumidor. Aquest empoderament difícilment serà del tot efectiu sense un marc regulador que faciliti l'autoproducció d'energia i un sistema integrat però totalment descentralitzat. Un enfoc radicalment liberal i a la vegada republicà: lliure competència democratització del procés productiu. O és que preferim abandonar les bondats del terme liberal per culpa d'aquells que n'han pervertit el seu ús?

El segon d'aquests aspectes és el que es refereix a la gestió de la transició, que és present en el tractament de les centrals nuclears, la gestió del dèficit tarifari i a totes aquelles restriccions derivades del mercat energètic actual. Construirem un nou país i un nou mercat energètic però no partim de zero: és desitjable no basar la nostra producció energètica en les nuclears però, què en fem de les actuals? Quina part del dèficit tarifari hauria d'assumir la Catalunya estat i com l'hauríem de repercutir? L'informe, tot i que sense entrar en molta profunditat, apunta algun dels aspectes que hauran d'ocupar els primers llocs de l'agenda energètica del nou país. Aprofundir en el detall d'aquesta agenda és políticament molt rellevant ja que implicarà començar a pensar i a planificar com un estat, amb tota la complexitat i contradiccions que això implica. En definitiva, entrar en l'etapa nacionalment adulta per la qual estem cridats. 

2 comentaris:

Josep Mª Puigibet i Mestre ha dit...

Com a punt d inici és cun començament, es evident que l energia nuclear és buna font de transició cap a les energies netes.
Jeremy Rifclin en la sdva tertúlia al smart city congrés fa uns 4 anys, va fer enfasi que som un dels països més ben posicionats a començar una transició cap a les energies renovables i per això cal aprofitar els propers 50 anys amb un preu de l enetgia fòssil relativament barat per iniciarci contruir aquesta transició basada amb varis factor, el primer estalvi i reducció del consum energètic.
A l meva epoca com alcalde vam contruir l escola bressol més eficient d Espanya i Catalunya inuna de les més eficients de l Unió Europea, junt ambbun alltre edidfici solar i el primer municipi de la provincia de Tarragona de canviar tot l enllumenat per alta eficiència reduint el consum en un 70%.
Es per aixo wue un model energètic d un nou país de cap de les maneres pot començar amb el lliure mercat ( que no existeix ).
Ha de basar-se ambbun full molt més ampli de cara un futur i les seves generacions, aquestes inversions imprescindibles implican l indepèndencia energètica a mig termini i una font d i+d, en benefici de la comunitat.
Cal una transformació social de l energia desde el consumidor, les administracions i sobretot normativament per les noves construccions a construir, tant públiques com privades.
Normativa que des de el punt de vista d eficiència energètica ha de ser majúscul optimitzant el consum i el confort del ciutadà, i a la vegada flaxible per adaptar-se als canvis que és succeeix a nivells exponencials.
Per això l anàlisi ha de ser més profund i llarg per contruir una nova societat dins d un món global hem de ser capaços de trencar paradigmes, a la Bisbal vam fer-ho,mun poblet petit i a nivel d ecologia pioner a Catalunya i Unió Europea, un model a seguir i millorar.
respecte a la producció i comercialització una intervenció del Govetn, és necessari en un principi per un nou país, si volem una projecció al futur.

Josep Mª Puigibet i Mestre ha dit...

Com a punt d inici és un començament, es evident que l energia nuclear és bona font de transició cap a les energies netes.
Jeremy Rifklin en la seva tertúlia al Smart City congrés fa uns 4 anys, va fer énfasi que som un dels països més ben posicionats a començar una transició cap a les energies renovables, i per això cal aprofitar els propers 50 anys amb un preu de l energía fòssil relativament barat per iniciar i contruir aquesta transició basada amb varis factors, el primer estalvi i reducció del consum energètic.

A l meva època com alcalde vam contruir l escola bressol més eficient d Espanya i Catalunya, i una de les més eficients de l Unió Europea, junt amb un altre edifici solar i el primer municipi de la provincia de Tarragona de canviar tot l enllumenat per alta eficiència reduint el consum en un 70%.

Es per aixo que un model energètic d un nou país de cap de les maneres pot començar amb el lliure mercat ( que no existeix ).

Ha de basar-se amb un full molt més ampli de cara un futur i les seves generacions, aquestes inversions imprescindibles implican l indepèndencia energètica a mig termini i una font d i+d, en benefici de la comunitat.

Cal una transformació social de l energia desde el consumidor, les administracions i sobretot normativament per les noves construccions a construir, tant públiques com privades.

Normativa que des de el punt de vista d eficiència energètica ha de ser majúscul optimitzant el consum i el confort del ciutadà, i a la vegada flexible per adaptar-se als canvis que és succeeix a nivells exponencials.

Per això l anàlisi ha de ser més profund i llarg per contruir una nova societat dins d un món global hem de ser capaços de trencar paradigmes, a la Bisbal vam fer-ho, un poblet petit i a nivel d ecologia pioner a Catalunya i Unió Europea, un model a seguir i millorar.

respecte a la producció i comercialització una intervenció del Govern, és necessari en un principi per un nou país, si volem una projecció al futur.