Articles


Alguns dels meus articles, entrevistes i presentacions:

Castellanos A (2018). “Els atacs polítics que hem patit no ens han de fer fugir de la nostra responsabilitat de governar”. ENTREVISTA a El Temps, 23 de juliol de 2018.

Castellanos A (2018). “La RIS3CAT defineix una visió de futur àmplia i compartida”. ENTREVISTA al butlletí Catalunya Sur: Regió del Coneixement, 29 de juny de 2018. [castellano] [english]

Castellanos A (2018). The Catalan experience on building a modern Tax Administration [PPT]. International Congress on efficiency of tax administrations, international cooperation and governance. EAPC, 1 de juny de 2018.

Castellanos A i Merino A (2018). Necesitamos una estrategia fiscal global para la economía digital. EL PAÍS Retina, 10 de maig del 2018.

Castellanos A (2018). El sector públic davant del nou paradigma de la innovació oberta. Jornada sobre la intraemprenedoria a les administracions públiques. EAPC, 1 de març del 2018.

Castellanos A (2018). La regulació de l'economia col·laborativa [PPT]. UdL, 27 de febrer del 2018.

Castellanos A (2018). El sector públic davant el paradigma d’innovació i ciència obertes: reptes i oportunitats [castellano] [english]. EAPC blog, 16 de febrer del 2018.

Castellanos A (2018). Per una República més digna, per un país sense frau fiscal. 8 de febrer del 2018. Bloc de Política Econòmica i Treball d'ERC.

Castellanos A (2017). La geoinformació a Catalunya. Reptes i oportunitats [PPT]. 9 de març del 2017.

Castellanos A (2017). Participació ciutadana en el nou marc de l’economia col·laborativa. EAPC blog, 28 de febrer del 2017.

Castellanos A (2017). Què està fent la Generalitat? [PPT]. Jornada sobre economia col·laborativa, economia social i solidària: les institucions. UPF, 15 de febrer del 2017.

Castellanos A (2017). Catalunya active labour market policies [PPT]. "Rising to the jobs challenge. Lessons in active labour market policies from the UK, Spain and beyond", ESCI, 7 de febrer del 2017.

Castellanos A (2016). RIS3 as an instument to promote sustainable growth in Catalonia [PPT]. Conference on "The role of the Cohesion policy in delivering EU priorities", CPRM-European Comission, 13 d'octubre de 2016.

Diari ARA (2016). Entrevista sobre economia col·laborativa. 17 de setembre de 2016.

Castellanos A (2016). Complementarity of EFSI and ESI in Catalonia [PPT]. Pla d'Inversions per Europa, Hospital de Sant Pau, 15 de setembre de 2016.

Castellanos A (2016). Polítiques de promoció econòmica: algunes evidències útils [PPT]. Universitat Catalana d'Estiu, 18 d'agost del 2016.

Castellanos A (2016). La compra pública d'innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de la innovació. EAPC blog, 12 de juliol del 2016.

Castellanos A (2016). Una qüestió de química?. Indicador de Economia, maig del 2016.

Castellanos A (2014). Barcelona, competitivitat i capitalitat. Llibre blanc. Barcelona, capital d'un nou estat. pàg 440. Ajuntament de Barcelona, desembre del 2014.

Castellanos A (2014). El frau fiscal a l’estat espanyol: només un problema econòmic? [PPT]. Universitat Catalana d'Estiu, 21 d'agost del 2014.

Llambrich I (2013). Núria Bosch: "Els Països Catalans financen l'Estat espanyol. No hi ha cap cas comparable a Europa". Una conversa amb Albert Castellanos. Revista EINES núm 18. Setembre de 2013.

Castellanos A (2013). Notes econòmiques introductòries a la taula rodona 'Repensar l'Empordà. Camins per créixer: infraestructures i economia'. Figueres, 7 de febrer del 2013.

Castellanos A, Paulzie E, Tirado D (2012). Dimensió dels estats i comportament econòmic a la Unió Europea. Fundació Josep Irla / Centre Maurits Coppieters

Castellanos A (2011). Compareixença davant la Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic [PPT]Sol·licitud de compareixença

Castellanos A (2011). Nou Escenari, nous paradigmes. Anuari 2010/2011 de la UGT

Castellanos A (2010). Deu raons per superar la crisi amb independència. Revista EINES núm 13. Novembre de 2010.

Castellanos A (2010). El Efecto acumulativo. LA VANGUARDIA, 26 de setembre de 2010

Casado D, Castellanos (2003). La comptabilitat satèl·lit dels serveis socials. Gener 2003. Institut d'Estadística de Catalunya.

López Casasnovas G, Castellanos A (2003). Balances fiscals, mètode d’anàlisi i evidència. Nota d’Economia num 75.


Alguns dels articles llegits recentment que recomano:

Mulgan G (2018). The three missing habits in R&D. Nesta.

Angusto J (2018). Radiografia econòmica de l'Estat de les autonomies. Diari ARA.

Dasgupta R (2018). The demise of the nation state. The Guardian.